Mae Cymro wedi dweud ei fod “wrth ei fodd” wedi iddo ddod yn ail yng nghystadleuaeth deifio clogwyn fwya'r byd.

Fe gystadlodd Aidan Heslop yn y 'Red Bull Cliff Dving World Series', lle mae deifwyr yn gorfod gwneud acrobateg wrth neidio o uchder o fwy na 25 metr.

Daeth Aidan yn ail dros y penwythnos yn nigwyddiad olaf ond un y tymor yn Polignano a Mare, sydd yn yr Eidal.

Cymro'n ail mewn cystadleuaeth deifio clogwyn byd enwogLlun: PA

“Mae mynd o fod yn bumed safle i fod yn ail a chael sgôr o 10 ar y ffordd yn deimlad da," meddai Aidan. 

“Mae'r awyrgylch yn Polignano bob amser yn wych. Rydyn ni'n caru hi fan hyn oherwydd mae'r dorf bob amser yn anhygoel yma."

Mae deifio clogwyn yn is-gategori o'r arddull Olympaidd o ddeifio, ond y prif wahaniaeth yw bod y deifwyr yn glanio ar eu traed pan fyddan nhw'n bwrw'r dŵr.

Cymro'n ail mewn cystadleuaeth deifio clogwyn byd enwogLlun: PA

Mae Aidan yn cynrychioli Cymru oherwydd cenedligrwydd ei fam, Helen Heslop. Fe deithiodd hi a’i gŵr i Polignano er mwyn gwylio Aidan yn cystadlu a dywedodd ei bod yn “hynod o falch” o beth mae wedi ei gyflawni. 

Yn 2018, fe oedd y deifiwr ieuengaf i gystadlu yn y Red Bull World Series, yn 16 oed, a fe gynrychiolodd Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn Awstralia y flwyddyn honno. 

Bu’n cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad yn Birmingham yr haf hwn.