Mae Joe Allen yn debygol o golli dwy gêm olaf Cymru cyn y Cwpan y Byd yn Qatar, ar ôl iddo anafu ei goes yn ystod buddugoliaeth Abertawe o 3-0 dros Hull.

Daeth y chwaraewr canol cae 32 oed o i ffwrdd ar ôl hanner awr - mae'n edrych yn debygol y bydd yn colli'r gêmau yn erbyn Gwlad Belg a Gwlad Pwyl yng Nghynghrair y Cenhedloedd.

“Llinyn y gar yw e, ond nid yr un ddigwyddod o'r blaen. Dyna pam does dim llawer o bryder ar hyn o bryd,” meddai rheolwr Abertawe, Russell Martin.

“Dyw Joe ddim yn teimlo ei fod yn un drwg. Rwy'n credu bod ganddo ddealltwriaeth o'i gorff, a mae'n obeithiol ei fod wedi dod oddi ar y cae er mwyn bod yn ofalus."