Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) wedi cyhoeddi bod Ian Rush wedi cael ei apwyntio'n Gynghorydd a Llysgennad Pêl-droed - fe fydd ganddo gyfrifoldeb dros hyrwyddo pêl-droed Cymru ar lwyfannau lleol a byd-eang.

Dywedodd Rush: “Pêl-droed bellach yw’r gamp fwyaf yng Nghymru. Rydyn yn meithrin enw gwych gartref a thramor, a mae’n rhaid i ni barhau i adeiladu ar hyn.”

Cafodd Rush ei eni yn Llanelwy a chafodd ei 73 o gapiau dros ei wlad, gan sgorio 28 gôl. Cafodd y record honno ddim ei thorri tan 2018, gan Gareth Bale.

Mwynhaodd y blaenwr yrfa lwyddiannus yn Lerpwl, lle enillodd sawl teitl cynghrair, Cwpanau FA Lloegr a dwy fuddugoliaeth yng Nghynghrair y Pencampwyr. 

“Mae Cwpan y Byd FIFA yn gyfle gwych,” ychwanegodd Rush. “Mae’n rhoi cyfle i ni hyrwyddo ein cenedl ar y llwyfan mwyaf, a byddaf yn gweithio’n galed i fanteisio ar hynny.

“Rhaid i ni sicrhau bod pêl-droed yn tyfu ym mhob pentref a thref ar draws Cymru drwy adeiladu’r strwythurau a’r adnoddau sydd eu hangen i gefnogi ein clybiau, ein hysgolion a’n partneriaid.”

Dywedodd Prif Weithredwr CBDC, Noel Mooney, ei fod yn gyffrous i weld Ian Rush yn cael ei benodi i’r rôl newydd. Meddai: “Rydym yn falch iawn o groesawu Ian i rôl bwysig o fewn Teulu CBDC.

"Gan ddefnyddio ei brofiad pêl-droed aruthrol a’i enw da, byddwn yn adeiladu perthnasoedd allweddol ar draws y byd pêl-droed.

“Mae Ian yn Gymro balch a bydd yn wych i allu cydweithio, a dod â Chymru i lwyfan y byd.”

Mae rôl newydd Ian Rush yn dechrau yn syth bin. Fe fydd Rush yn rhan o ddirprwyaeth Cymru a fydd yn teithio i Qatar ym mis Tachwedd ar gyfer Cwpan y Byd FIFA.