Mae Pencampwriaeth Rygbi Cadair Olwyn y Pedwar Gwlad yn dechrau heddiw (Medi 16) - am y tro cyntaf, mae'n cael ei gynnal yng Nghymru.

Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd yw lleoliad y gystadleuaeth rhwng Prydain Fawr, Ffrainc, yr Almaen a Chanada, fydd yn para tan Ddydd Sul. 

Fe fydd y digwyddiad yn baratoad ar gyfer Pencampwriaeth Rygbi Cadair Olwyn Ewrop sy'n digwydd flwyddyn nesaf, a sy'n cael ei chynnal yn Stadiwm Principality, cartref rygbi Cymru.

Llun: D EchelardLlun: Mighty Quinn

Mae disgwyl i nifer o athletwyr oedd wedi ennill medalau yn y Gemau Paralympaidd yn Tokyo i gystadlu yn y brifddinas dros y penwythnos. 

Dywedodd Prif Swyddog Rygbi Cadair Olwyn Prydain Fawr, Jason Brisbane: “Mae’r digwyddiadau hyn - sy’n adeiladu at Bencampwriaeth Ewrop y flwyddyn nesaf - yn siŵr o ysbrydoli pobl a chreu etifeddiaeth wirioneddol i’r gamp, gan ei chodi i uchelfannau newydd.

“Rwy’n mawr obeithio y bydd y cefnogwyr sy’n caru rygbi yng Nghymru yn dangos eu cefnogaeth ac yn cefnogi’r gamp anhygoel hon, a’r athletwyr anhygoel sy’n cystadlu.

"Mae Caerdydd yn le perffaith ar gyfer y digwyddiadau eiconig hyn, gydag etifeddiaeth gyfoethog o angerdd am rygbi. Rydyn ni wir yn gobeithio medru adeiladu arno.”

Mae tocynnau dal ar gael i'w prynu ar-lein fan hyn.