Mae Cymro 20 oed ymhlith y ffefrynnau i ennill cystadleuaeth deifio clogwyn mwya'r byd.

Mae Aidan Heslop, sy'n cynrychioli Cymru oherwydd ei fam, yn cystadlu yn y 'Red Bull Cliff Diving World Series', lle mae deifwyr yn defnyddio acrobateg wrth neidio o uchder sy'n fwy nag 20 metr. Bu’n cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad yn Birmingham yr haf hwn yn ogystal â phedair blynedd yn ôl yn Awstralia.

Daeth Heslop yn gyntaf dros y penwythnos mewn digwyddiad yn Sisikon yn y Swistir. Fe fydd yn cystadlu unwaith eto ar ddydd Sul yn nigwyddiad olaf ond un tymor deifio clogwyni 2022 yn Polignano a Mare, sydd yn yr Eidal.

Aidan Heslop yn y Red Bull Cliff Diving World Series. Llun: PAAidan Heslop yn y Red Bull Cliff Diving World Series. Llun: PA

Dywedodd Heslop: “Dyma beth yw gwireddu breuddwyd - dyma rydw i wedi bod eisiau ei wneud ers pan oeddwn yn 11 oed.

“Y penwythnos yma oedd fy ail fuddugoliaeth gyda Red Bull ac roedd yr un o’r blaen yn anhygoel, roeddwn wrth fy modd ar gwmwl naw am fisoedd wedyn.

Mae deifio clogwyn yn is-gategori o'r arddull Olympaidd o ddeifio, ond y prif wahaniaeth yw bod y deifwyr yn glanio ar eu traed pan fyddan nhw'n bwrw'r dŵr.

Aidan Heslop yn y Red Bull Cliff Diving World Series. Llun: PAAidan Heslop yn cystadlu. Llun: PA

“Mae’r effaith mor galed o uchder o 27 metr, os byddwch chi’n glanio ar eich dwylo, basech chi ddim yn cael amser da,” meddai Heslop.

“Mae diogelwch yn holl bwysig. Mae’r math o hyfforddiant rydw i’n ei wneud yn debyg iawn i’r deifwyr Olympaidd.”

Er mwyn gwylio Aidan Heslop yn cystadlu yng nghystadleuaeth y 'Red Bull Cliff Diving', ewch at y wefan: https://www.redbull.com/gb-en/event-series/redbull-cliffdiving