Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhuddo llywodraeth y DG o daflu "tywod i lygaid" y cyhoedd ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod San Steffan yn bwriadu diddymu deddfwriaeth a basiwyd gan y Senedd yn 2017 sy'n gwahardd defnyddio o gweithwyr asiantaeth yn lle'r rheini sy'n streicio.

Wrth siarad â rhaglen 'Today' ar BBC Radio 4, fe ofynnwyd y Prif Weinidog am gynlluniau llywodraeth San Steffan i ddiddymu Deddf Undeb Llafur Cymru 2017 sydd yn rhwystro defnydd asiantau er mwyn llenwi swyddi gwag dros dro sy'n cael eu creu gan weithwyr sydd ar streic.

Pasiwyd y ddeddf er mwyn ceisio amddiffyn hawliau gweithiwyr mewn meysydd datganoledig megis iechyd ac addysg.

Methodd Mr Drakeford guddio ei ddicter tuag at y ffaith bod y cynlluniau wedi'u cyhoeddi "heb air o drafodaeth" gyda Llywodraeth Cymru.

"Mae'n siarad cyfrolau am yr agenda amharchus sydd gan lywodraeth San Steffan tuag at ddatganoli, ac wrth gwrs mi fyddwn ni'n ei wrthsefyll", dywedodd.

Ar yr egwyddor o lenwi swyddi gweithwyr rheilffordd gyda staff o asiantau, fe ddywedodd Drakeford "Mae'n rwtsh. Y syniad eich bod chi'n gallu dod o hyd i w=weithiwr asiant sydd yn gallu gyrru trên, gweithredu bocs arwyddo. Maen nhw'n swyddi diogelwch allweddol. Mae hwn yn ddarn o rwtsh".

Aeth ymlaen i ymosod ar y llywodraeth Geidwadol yn fwy cyffredinol trwy ddweud: "mae'n dywod i lygaid pobl. Ble oedd y llywodraeth yr wythnos ddiwethaf pan ddylai wedi bod wrth y bwrdd yn ceisio datrys y trafferthion yma? Pam nad oedd hi'n siarad ar ran y cyhoedd sydd yn teithio, neu ariannu datrysiad?

"Mae gennym ni lywodraeth sydd yn absennol - dydy hi ddim yn trafod lle y dylid trafod, ac mae'n maldodi mewn polisïau ffantasi... er mwyn cuddio'r diffygion dirmygedig".

Mae nifer o Aelodau'r Senedd wedi siarad yn erbyn y cam, gydag arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru Jane Dodds yn dweud: "Mae'r cam diweddaraf gan Lywodraeth y DG yn warth. Hwn yw'r bennod mwya diweddar mewn ymosodiad parhaus gan y blaid Geidwadol ar gyfreithlondeb democrataidd y Senedd a deddfu datganoledig.

"Mae'r ffaith eu bod nhw'n diystyru ein Senedd trwy drio encilio hawliau gweithwyr dim ond yn ychwanegu at yr arswyd".