Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn galw am gymorth gan Llywodraeth San Steffan, gan ei fod yn wynebu cynnydd amcangyfrifedig mewn costau ynni o fwy nag £8 miliwn.

Ar hyn o bryd, mae'r cyngor yn talu ychydig dros £5 miliwn am ynni trydan a nwy, ond gallai'r ffigur hwnnw godi 162% yn 2023/24 i fwy na £13m.

Mae'r cyngor yn talu am gostau ynni mewn adeiladau ar draws y sir fel ysgolion, theatrau a chanolfannau hamdden.

MWY: 

Daw hyn fel rhan o argyfwng costau byw y DG, sydd wedi gweld prisiau cynyddol ar draws 2022 mewn pethau fel Yswiriant Gwladol a bwyd.

Dywedodd y Cynghorydd Simon Knoyle, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Gyllid, Perfformiad a Chyfiawnder Cymdeithasol: “Mae angen cefnogaeth y llywodraeth ar frys, neu rydym yn wynebu’r posibilrwydd o doriadau i wasanaethau a fydd yn effeithio'n niweidiol ar bobl leol.

“Mae ysgolion, canolfannau cymunedol, trafnidiaeth, theatrau, canolfannau hamdden, gofal cymdeithasol a llawer o wasanaethau eraill yn wynebu biliau sy'n fwy na'r cyllidebau sydd ar gael.

"Heb ymyrraeth gan y llywodraeth, bydd toriadau i wasanaethau yn anochel.”