Mae Cyfarwyddwr Artistig Theatr Clwyd wedi ei phenodi yn un o benaethiaid y Royal Shakespeare Company (RSC).

Tamara Harvey yw’r ddynes gyntaf i’w phenodi i’r rôl yn barhaol.

Bydd Tamara Harvey yn dod yn Gyd-gyfarwyddwr artistic y RSC ym mis Mehefin 2023, ochr yn ochr â Daniel Evans.

Mewn datganiad ar wefan yr RSC dywedodd Harvey fod camu i mewn  i’r swydd “yw’r peth mwyaf cyffrous a brawychus yr wyf erioed wedi ei wneud.”

Mae Harvey ac Evans yn cydweithio’n gyson ac roedd y ddau wedi ceisio am y swydd ar y cyd.

Mae Cyfarwyddwr Artistig Theatr Clwyd, Tamara Harvey, wedi ei phenodi yn un o benaethiaid y Royal Shakespeare Company (RSC).

Yn ôl datganiad ar wefan Theatr Clwyd, daeth Harvey yno i weithio yn 2015. Mae'n debyg fod ei chyfnod yn theatr gynhyrchu fwyaf Cymru yn llwyddiant ysgubol.

Dywedodd Tamara Harvey fod y geiriau ‘newid bywyd’ yn cael eu gorddefnyddio: “Ond mae Theatr Clwyd, yn sicr, wedi newid fy mywyd i. Dyma le dysgais i fod yn Gyfarwyddwr Artistig.

"Bydd yn dorcalonnus gadael y tîm yn  Theatr Clwyd. Ond rydw i’n gwneud hynny gan wybod y bydd ein theatr ni ar ben y bryn yn parhau i fod yn gartref hanfodol i’n cymunedau ni ac yn esiampl ddiwylliannol ragorol i Gymru gyfan.”