Mae’r cyflenwr tanwydd Olew Dros Gymru wedi lansio menter newydd a fydd yn golygu y bydd pobl bregus yn derbyn cyflenwadau olew am ddim y gaeaf hwn.

Cyhoeddodd Olew Dros Gymru y bydd yn cynnig cyflenwad untro o 800 litr o olew i gwsmeriaid 80 oed neu yn hŷn.

Bydd y cynllun yn rhedeg o fis Hydref 2022 tan fis Mawrth 2023. Fe fydd y fenter ar gyfer pobl sydd wedi bod yn gwsmeriaid i Olew Dros Gymru ers o leiaf dwy flynedd.

“Yn gyntaf cawsom y pandemig COVID-19 a gafodd effaith mor ddinistriol ar bawb, yn enwedig y rhai sy'n fregus, a nawr mae gennym y cynnydd mewn biliau ynni”, meddai Sally Williams, Rheolwr Gyfarwyddwr y cwmni. 

“Dyma gyfle i Olew Dros Gymru ofalu am ein cwsmeriaid a rhoi rhywbeth yn ôl.

"Nawr bod misoedd oeraf y flwyddyn wedi cyrraedd, mae’n bwysicach fyth bod y gymuned yn cyd-dynnu a chefnogi ei gilydd.”