Mae siopau pysgod a sglodion wedi rhannu eu pryderon ynglŷn â'r argyfwng costau byw, a'r gost gynyddol ynni, pysgod, olew, pecynnu a hyd yn oed pys.

Datgelodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) fod 48% o oedolion wedi dweud eu bod yn ei chael hi’n “anodd iawn neu braidd yn anodd” i fforddio eu costau ynni mewn arolwg rhwng Awst 31 a Medi 11.

Mae’r gost yn effeithio nid yn unig ar gartrefi ond hefyd ar fusnesau fel siopau pysgod a sglodion.

"Mae popeth wedi mynd i fyny," meddai Alex Valyandis, perchennog y siop Big Fish yn yr Wyddgrug.

Mae teulu Mr Valyandis wedi bod yn rhedeg y siop ers bron i 50 mlynedd.

"Mae pris y pysgod wedi codi tair neu bedair gwaith dros y 10 mlynedd diwethaf," meddai.

Yn ôl ffigurau sy’n seiliedig ar fesur chwyddiant y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI), a gyhoeddwyd gan yr ONS, yn y 12 mis diwethaf yn unig, mae pris pysgod wedi codi 14.1%.

Mae George's Plaice yng Nghoedpoeth, Wrecsam, wedi bod yn rhedeg ers tua 80 mlynedd, a mae Nick Padda wedi bod yn rhedeg y siop ers 13 mlynedd.

Dywedodd Mr Padda: "Mae pysgod wedi treblu, pecynnu, pys - popeth."

Yn ogystal â hynny, mae’r tywydd poeth diweddar wedi achosi cynnydd ym mhris tatws - pwysau ychwanegol nad oedd perchnogion siopau pysgod yn ei ddisgwyl.

Parhaodd Mr Padda: “Dylai pris tatws fod yn gostwng ond maen nhw’n codi.

"Mae popeth newydd fynd i fyny."

“Os na fydd unrhywbeth yn cael ei wneud i helpu busnesau, fyddwn ni ddim yn parhau.”

"Dydy pobl ddim yn medru fforddio £20 am bysgodyn a sglodion - roedd yn arfer bod yn ginio rhad ond nawr mae'n bryd bwyd moethus."