Mae ymgyrchwyr wedi wfftio adroddiadau am y niferoedd "gor-uchel" a "di-sail" bu'n gwylio angladd y Frenhines Elizabeth II.

Yn ôl rhai papurau newyddion, gan gynnwys y Daily Mail a'r Daily Express, bu mwy na 4 biliwn o bobl ledled y byd yn gwylio'r angladd.

Ond fe ddywedodd Graham Smith o'r grŵp Republic, sy'n ymgyrchu o blaid cael gwared ar y frenhiniaeth, bod "y ffigwr o 4-5 biliwn heb dystiolaeth ac yn du hwnt i unrhyw fath o realiti".

"Byddai'n golygu bod dros hanner y blaned wedi gwylio'r angladd, wrth i lai na hanner y DG wneud hynny," meddai Mr Smith.

"Mae'n hynod o bwysig ein bod yn cael trafodaeth sy'n ddifrifol ac yn wybodus am y frenhiniaeth. Dydy hynny ddim yn mynd i gael ei helpu os ydy darlledwyr a newyddiadurwyr yn ail-adrodd y fath rwtsh."

Ymddangosodd y ffigwr o 4.1bn o wylwyr cyn i'r angladd gymryd lle o gwbl, a hynny mewn dyfyniad gan Carolina Beltramo - awdur ar gyfer gwefan amatur am deledu.

Yn ôl ei thudalen LinkedIn, cyfieithydd ac awdur yw hi, heb unrhyw sôn am brofiad proffesiynol yn y maes darlledu.

Dywedodd Graham Smith: "Mae seremonïau agoriadol Olympaidd fel arfer yn denu tua 500m o wylwyr. Dydy'r frenhiniaeth Brydeinig ddim yn eithriadol o ran atyniad rhyngwladol".