Bydd taith theatr am fywyd Sarah Jane Rees - y morwr, bardd, athrawes, newyddiadurwraig, pregethwraig ac ymgyrchydd enwog, sy'n cael ei hadnabod gyda'r enw, Cranogwen - yn teithio ledled Cymru yn ystod yr Hydref hwn.

Mi fydd y daith yn agor gyda pherfformiad yn Neuadd Goffa Pontgarreg ar nos Wener, Medi 30 - lleoliad cwbl addas i gychwyn, sef tafliad carreg o ble ganwyd Cranogwen. Bu’n athrawes yn ysgol Pontgarreg hefyd.

Mae cronfa GoFundMe wedi codi mwy na £20,000 er mwyn codi cerflun ohoni yn Llangrannog. Yn gynharach eleni, rhoddwyd caniatad cynllunio i'r cerflun efydd. 

Fe fydd cyfran o incwm tocynnau y daith theatr yn mynd tuag at greu y cerflun, sydd wrthi yn cael ei gynllunio ar hyn o bryd.

Dywedodd Elin Jones, aelod o Bwyllgor Llywio Cerflun Cymunedol Cranogwen, am y daith theatr: “Mae’n gyfnod hynod gyffrous dros y misoedd nesaf yn yr ymdrech i dalu teyrnged barhaol i Cranogwen.

"Bydd sioe theatr Cranogwen gan Mewn Cymeriad yn rhoi cychwyn ardderchog i flwyddyn fydd hefyd yn gweld cerflun a chofiant iddi. Bydd clywed stori arloesol Cranogwen yn dod â’i chymeriad yn fyw i gynulleidfa newydd a’i chadw yn ein cof am byth.”

Mewn Cymeriad yw'r cwmni sydd yng ngofal y sioe undynes a gellir cael gafael ar y wybodaeth a dyddiadau yn llawn ar y wefan