Bydd angladd Brenhines Elizabeth II yn cael ei gynnal yn hwyrach (Medi 19) ar ôl i'r arch orffwys yn Neuadd Westminster am bedwar diwrnod.

Bydd y gwasanaeth yn Abaty Westminster yn dechrau am 11:00 - mae disgwyl i 2,000 o westeion fod yno.

Deon Abaty Westminster, David Hoyle sy'n arwain y gwasanaeth; yn traddodi'r bregeth mae Archesgob Caergaint, Justin Welby.

Yn dilyn y gwasanaeth, bydd yr arch yn cael ei chludo o'r Abaty i Gastell Windsor. 

Yno, bydd gwasanaeth yn dechrau am 16:00 yng Nghapel San Siôr yn Windsor. 

Bydd y Frenhines yn cael ei chladdu yn yr un man â'i diweddar ŵr, Dug Caeredin, yn y capel.