Mae cynlluniau uchelgeisiol i greu stâd gyda 131 o dai fforddiadwy carbon-isel wedi cael eu datgelu yn y gogledd.

Prynwyd y safle 12-erw ym Mhensarn, ger Abergele, gan y gymdeithas tai, Cartrefi Conwy, yn gynharach eleni.

Hwn fydd y prosiect fwyaf i Cartrefi Conwy yn dilyn caniatâd Cyngor Sir Conwy.

Rhoddwyd caniatâd cynllunio i adeiladu tai ar gyn-safle Inter Leisure ar Ffordd Tywyn i berchnogion diwethaf y safle.

Mi fydd Cartrefi Conwy yn gwneud cais i ddiwyllio'r caniatâd sydd wedi'i cael ei roi yn barod, ac wedi gofyn am fwy o amser i wneud felly.

Yn ôl rheolwr gyfarwyddwr Cartrefi Conwy, Katie Clubb, maen nhw yn ymrhoi i ddefnyddio llafurwyr a chyflenwyr lleol, gyda'r gobaith o fedru hybu'r economi lleol.

Mae'r newyddion yn "newyddion ffantastig" hefyd i is-gwmni Cartrefi Conwy, Creating Enterprise, a fydd yn adeiladu'r fframiau pren ar gyfer y tai ynni isel, modwlar, yn ei ffatri yn Y Rhyl.

Os ydy'r cynllun yn mynd yn ei flaen, mi fydd y cwmni wedi sicrhau archebion ar gyfer mwy na 300 o dai, gan greu rhagor o swyddi a chyfleoedd hyfforddi ar gyfer tenantiaid y gymdeithas a thrigolion eraill.

Mae'r ffatri, sydd eisoes wedi creu naw swydd newydd, wedi derbyn arian gan Lywodraeth Cymru a'r Loteri Genedlaethol.

Mae'r datblygiad ym Mhensarn yn rhan o strategaeth Cartrefi Conwy i adeiladu 1,000 o dai gyda biliau ynni aruthrol o isel.

Mi fydd hi hefyd yn plethu gyda strategaeth Llywodraeth Cymru i ddarparu tai fforddiadwy, ynni effeithlon - sydd yn helpu i ymladd yn erbyn tlodi ynni.

Mae system modwlar Passivhaus yn golygu bod hyblygrwydd iddi - gallai'r un cydrannau greu tŷ un llawr, neu cartref teulu dros dwy lawr.

Defnyddir deunydd ynysu uwchraddol i sicrhau bod y tai yn gallu cadw'u gwres - mae hyn yn lleihau effaith y tai ar yr amgylchedd, gan arbed hyd at 80% ar filiau ynni.

Mae disgwyl i'r cynllun ddarparu cartrefi cymdeithasol.

Dywedodd Katie Clubb bod 1,800 o bobl ar y rhestr aros ar gyfer cartrefi cymdeithasol yng Nghonwy.

"Mae hwn yn gyffroes oherwydd hwn yw'r prosiect tai mwyaf i Cartrefi Conwy i adeiladu," meddai.

"Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, fe brynnon ni'r tir yn gynharach eleni ac mi fydd pob tŷ yn gartref fforddiadwy.

Ychwanegodd cyfarwyddwr cynorthwyol ar gyfer datblygiad a thŵf Cartrefi Conwy, David Kelsall: "Mae gennym gynllun wedi'i ddrafftio ar hyn o bryd, sydd wedi mynd at y Cyngor er mwyn iddyn nhw roi sylwadau.

"Unwaith mae'r dyluniadau wedi'u cadarnhau mi fyddwn yn ymgynghori â'r cyhoedd ac unrhyw rhanddeilwyr statudol eraill."

Mae dogfennau'r cais cynllunio llawn i'w gweld ar y ddolen yma.