Mae Cynghorau Gwynedd a Môn wedi dweud eu bod yn bwriadu gosod banciau gwres mewn mannau cyhoeddus y gaeaf hwn.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: “Mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i gefnogi pobl sydd mewn sefyllfa fregus oherwydd yr argyfwng costau byw, gan gynnwys mentrau i helpu pobl i gadw’n gynnes dros y gaeaf.

“Mae’r cynlluniau hyn yn dal i fod yn eu camau cynnar a bydd y manylion yn cael eu cyhoeddi maes o law.”

MWY: Neuadd tref yn dyblu fel 'banc gwres' oherwydd argyfwng costau byw

Dywedodd Cyngor Sir Ynys Môn eu bod yn “archwilio” mannau cynnes gyda phartneriaid amrywiol a grwpiau cymunedol, ond bod y cyngor mewn cyfnod cynllunio ar hyn o bryd.

Ychwanegon y byddai banciau bwyd yn cynnig:

  • Llefyd ar gyfer pobl i fwyta swper poeth gyda'r nos,
  • Llefydd er mwyn cymdeithasu a chwrdd â ffrindiau,
  • Gostyngiad o'r costau o orfod gwresogi cartrefi neu baratoi pryd bwyd.

Ychwanegodd llefarydd ar ran y cyngor: “Mae’r Cyngor yn siarad yn wythnosol gyda’n banciau bwyd er mwyn sicrhau bod cyflenwadau bwyd ac unrhyw gefnogaeth angenrheidiol ar gael, i sicrhau eu bod yn gallu parhau i ddarparu eu gwasanaethau hanfodol ar draws Ynys Môn."