Mae ffoadur o’r Wcráin wedi cael croeso cynnes mewn tîm pêl-droed yn Sir Benfro. 

Gadawodd Maksym Heorhiieu, 37, a'i wraig eu cartref yn Odessa ar ôl i fyddin Vladimir Putin ymosod ar Wcráin ym mis Chwefror.

Teithiodd y pâr i Moldofa yn gyntaf. Oddi yno fe gymerodd bythefnos iddyn nhw allu teithio mewn awyren i'r DG. Yn y pen draw, fe hedfanodd y ddau o Bucharest i Lundain.

Unwaith yn Llundain, fe lwyddodd y ddau dal fws i Abertawe, lle gwrddodd y pâr eu noddwyr, Wynn a Rhian Davies.

Mae'r cwpwl yn byw yn Nhrefdraeth erbyn hyn. 

Mae Maksym yn dweud ei fod wedi derbyn cefnogaeth pobl Sir Benfro a mae bellach yn gweithio mewn gwesty yn Abergwaun.

Maksym Heorhiieu o Wcráin, un o gefnwyr clwb pel droed Johnston.Maksym (ar yr ochr dde yn y rhes flaen) gyda'i gyd-chwaraewyr yng nghlwb pel droed Johnston

Yn ei amser hamdden, mae'n chwarae dros glwb pel droed Johnston, ac yn disgrifio'r tîm fel un "gwych gyda rheolaeth ragorol”.

“Pan siaradon ni gyda fe am y tro cyntaf, fe ddywedodd ei fod yn flaenwr. Dywedais i mai nid blaenwr oedd e! Ac fe gyfaddefodd ei fod mewn gwirionedd yn gefnwr. Mae e'n ffit tu hwnt," meddai ysgrifenydd y clwb, Glenn Murray.

“Maen nhw’n bobol wych,” meddai Wynn Davies, y noddwr. “Allen ni ddim fod wedi gofyn am gwpl gwell. Mae nhw mor werthfawrogol a ddim yn hunanol. Rydyn ni'n ffodus iawn.”

Pan cafodd Wynn ei holi am y rheswm iddo fe a'i wraig agor eu drysau i ddieithriaid llwyr, dywedodd Wynn mai dyna “y lleiaf y gallen ni fod wedi ei wneud”, ac y gallai Maksym a’i wraig aros "faint bynnag a fynnon".

Ond sut mae'r dyfodol yn edrych i Maksym a'i wraig? 

“Yn ôl ym mis Mawrth roeddwn wedi gobeithio y byddai'r rhyfel yn dod i ben mewn ychydig fisoedd, ond pan roedd yn dal i barhau ym mis Ebrill, roeddwn i’n meddwl y gallai fod yn amser hir,” meddai Maksym.

“Fy nghynllun ar hyn o bryd yw i weithio yn y wlad hon, talu fy nhrethi a bod yn berson normal.”