Fe fydd prosiect traws-ffiniol sydd yn bwriadu cysylltu'r diaspora o Gymru ac Iwerddon yng ngogledd Sir Benfro a gogledd Wexford yn lansio yn ystod yr hydref.

Mi fydd yr artist Rowan O'Neill yn darparu 'Pererin Wyf - Is oilithreach mé - I am a Pilgrim' gyda'r sefydliad celfyddydau cymunedol SPAN Arts yn Sir Benfro - gyda'r artistiaid, Rachel Uí Fhaoláin o Ceol Mo Chroí a John Ó Faoláin o Traditional Archive Channel.

Cymerwyd y teitl, a'r ysbrydoliaeth ar gyfer y prosiect, o'r emyn o'r 18fed ganrif 'Pererin Wyf' gan William Williams Pantycelyn.

Fe ddaeth yr emyn yn gysylltiedig ag Amazing Grace - daeth yn boblogaidd yn y 1960au gyda recordiad y gantores, Iris Williams.

Mi fydd y prosiect Pererin Wyf yn gwahodd cantorion o bob cwr o'r byd i recordio fersiwn o'r gân mewn unrhyw iaith o leoliad o'u dewis nhw.

Bydd pob recordiad yn cael eu rhoi ar fap digidol  er mwyn creu 'cytgan byd-eang'.

Mae cyfle hefyd i gyfranwyr i rannu'u barn a'u cysylltiadau personol am ogledd Sir Benfro a Wexford.

Bydd y prosiect yn dechrau gyda chyfres o weithdai ar-lein yn rhad ac am ddim, gyda siaradwyr yn canolbwyntio ar themâu allweddol y prosiect.

Bydd y rhain yn cynnwys David Greenslade, awdur y llyfr 'Welsh Fever' a chofnodwr gweithgareddau Cymreig a chysylltiadau Cymreig yng Ngogledd America.

Hefyd, bydd Pamela Petro, awdur 'The Long Field' o restr fer Llyfr Gymreig y Flwyddyn 2022, a'r Athro Helen Phelan; cyfarwyddwraig yr Academi Cerddoriaeth a Ddawns Byd Gwyddeleg a'r cerddorion traddodiadol o Wexford Rachel Uí Fhaoláin a John Ó Faoláin.

Mae Pererin Wyf yn rhan o'r bartneriaeth Cysylltiadau Hynafol - gweithrediad ar y cyd rhwng Cyngor Sir Benfro a Chyngor Sir Wexford sydd wedi cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy'r rhaglen gyd-weithredol Cymru-Iwerddon.

Dywedodd Ruth Jones, swyddog prosiect Cysylltiadau Hynafol: "Mae Pererin Wyf yn dod â dwy elfen at ei gilydd o'r prosiect Cysylltiadau Hynafol: llwybr y bererindod rhwng Wexford a Sir Benfro, ac ein rhaglen celfyddydau pedair blynedd.

"Rydyn ni'n gyffrous iawn i weithio gydag artistiaid ochr yn ochr â chymunedau yn Iwerddon, Cymru a thu hwnt i ail-ddarganfod treftadaeth gyffredin ac i ddarganfod cysylltiadau yn ein bywydau modern."