Mae o leiaf dau gyngor lleol yng Nghymru wedi benthyca arian i Gyngor Thurrock yn Essex, a hynny wrth i'r cyngor hwnnw fod mewn dyled o bron i £1bn i gynghorau lleol eraill ar draws y DG.

Mae Cyngor Gwynedd wedi rhoi benthyg £5m i'r cyngor yn ne Lloegr, tra bod Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi benthyca £8m.

Nid oes darlun cyflawn ar faint o arian, neu gan bwy, mae Cyngor Thurrock wedi ei fenthyg ar hyn o bryd - felly mae'n bosib y bod yna gynghorau eraill yng Nghymru sydd wedi benthyca arian i Thurrock hefyd.

Mae Cynghorau Pen-y-Bont a Gwynedd wedi benthyca arian i Gyngor Thurrock yn Lloegr - cyngor sy'n cael ei archwilio oherwydd buddsoddiadau amheus.Cyngor Thurrock. Llun: Google

Ar ddechrau'r mis, fe ddywedodd ysgrifennydd llywodraeth leol San Steffan ar y pryd, Greg Clark, y byddai'r llywodraeth yn cymryd camau gyda Chyngor Thurrock er mwyn "myn i afael ar bryderon difrifol ynglŷn â rheolaeth gyllidol y cyngor a'r peryg mae hwn yn peri i wasanaethau lleol."

Yn ôl ymchwiliad gan The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) sydd wedi para mwy na thair blynedd, mae Cyngor Thurrock wedi colli £138m, ar ôl rhoi £655m i gwmnïau oedd yn berchen i ddyn busnes amheus o'r enw Liam Kavanagh.

Cododd y cyngor yr arian drwy nifer o ffynonellau, gan gynnwys benthyg arian gan mwy na chant o gynghorau lleol eraill.

Defnyddiodd cwmnïau Kavanagh yr arian i brynu ffermydd solar. Fe greodd Cyngor Thurrock elw drwy'r llog ar y benthyciadau. Ond mae'n debyg ar ôl ymchwiliad TBIJ bod swm o £138m wedi diflannu, ar ôl cael ei drosglwyddo i'r cwmnïau hynny.

Mae Cyngor Thurrock wedi cyfaddef iddo beidio rhannu gwybodaeth gyflawn gyda chynghorwyr - mae llywodraeth San Steffan wedi dweud ei bod wedi ymrwymo i wneud ymchwil i mewn i'r achos.

Yn y cyfamser, mae'r rheolaeth dros gyllid Thurrock nawr yn nwylo'r cyngor drws nesaf, sef Cyngor Essex.

Ar yr un pryd penodwyd Essex i redeg cyllid Thurrock, fe ymddiswyddodd arweinydd Cyngor Thurrock, Rob Gledhill, ar Medi 2.

Dywedodd ar y pryd: "Tra dwi'n croeso'r newyddion a chymorth gan y llywodraeth, mae hi wedi dod yn amlwg dros y misoedd diwethaf bod y sefyllfa o amgylch buddsoddiadau'r cyngor, ac o ganlyniad i hynny, ei gyllid, heb fod fel y cafodd ei ohebu."

Mae Cynghorau Pen-y-Bont a Gwynedd wedi benthyca arian i Gyngor Thurrock yn Lloegr - cyngor sy'n cael ei archwilio oherwydd buddsoddiadau amheus.Cyngor Gwynedd

Fe roddodd Cyngor Gwynedd fenthyg £5m i Thurrock ym mis Mai eleni - o dan yr amodau y byddai'r ddyled yn cael cael ei thalu yn ôl ar Hydref 31. Mae Gwynedd wedi cadarnhau ei fod wedi derbyn argymhelliad i beidio benthyca mwy o arian i Thurrock.

Mewn sylw i TBIJ, dywedodd llefarydd dros Gyngor Gwynedd: "Mae Cyngor Gwynedd wedi derbyn cyngor i beidio agor cytundebau benthyg newydd gyda Chyngor Thurrock.

"Mae Cyngor Gwynedd hefyd wedi derbyn cyngor nad oes angen iddynt ofyn am ad-daliadau yn gynt nag y cytunwyd."

Mae Cynghorau Pen-y-Bont a Gwynedd wedi benthyca arian i Gyngor Thurrock yn Lloegr - cyngor sy'n cael ei archwilio oherwydd buddsoddiadau amheus.Cyngor Pen-y-Bont

Mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhoi dau fenthyciad i Gyngor Thurrock sydd dal heb eu talu yn ôl.

Cafodd £3m ei fenthyca ym mis Mai, tra bod £5m yn ychwanegol wedi cael ei fenthyca fis diwethaf - sydd yn golygu bod y cyngor wedi rhoi benthyg £5m i Thurrock ar ôl i'r stori dorri am y pryderon difrifol am y £138m coll o gyllideb y cyngor.

Amcangyfrifwyd bod gan Gyngor Thurrock ddyledion o £988m i awdurdodau lleol eraill a chronfeydd pensiynau.

Wrth i'r ymchwil i fewn i'r helynt yn Thurrock barhau, mae'n bosib y bydd hi'n dod i'r amlwg fod cynghorau eraill yng Nghymru wedi benthyca arian i'r cyngor trafferthus hwn yn Lloegr.