Mae Aelod Seneddol Albanaidd sydd o dan ymchwiliad gan yr heddlu oherwydd honiadau o ymosodiad rhywiol ddim yn aelod o Blaid Cymru mwyach, mae'r blaid wedi cadarnhau.

Yn y gorffennol roedd Patrick Grady, sydd yn cynrychioli'r SNP ar gyfer Gogledd Glasgow, wedi dweud ei fod hefyd yn aelod o Blaid Cymru. Rhai wythnosau yn ôl, cafodd Grady ei wahardd o San Steffan am ddau ddiwrnod ar ôl i ymchwiliad annibynnol ddweud ei fod wedi gwneud "cynnig rhywiol nad oedd ei eisiau" tuag at aelod o staff yn ei arddegau.

Fe gyhoeddodd Grady dros y penwythnos ei fod wedi rhoi stop ar ei aelodaeth o'r SNP ar ôl i straeon yn y wasg bod heddlu'r Metropolitan yn ei ymchwilio wedi iddyn nhw dderbyn honiad o ymosodiad rhywiol ar ôl iddo gael ei diarddel o San Steffan.

Pan ofynodd Corgi Cymru i Blaid Cymru beth oedd statws aelodaeth Mr Grady'r wythnos ddiwethaf, fe wrthododd y blaid wneud sylw, gan ddweud: "Dydyn ni ddim yn gwneud sylw ar statws ein rhestr aelodaeth".

Ers hynny, mae'r blaid wedi cadarnhau nad ydy Patrick Grady yn aelod o Blaid Cymru mwyach.

RHAGOR: Plaid Cymru yn gwrthod datgelu statws AS

Mewn araith seneddol yn 2018, fe ddywedodd Patrick Grady ei fod wedi bod yn aelod o Blaid Cymru ers 2014.

Mae rheolau Plaid Cymru a'r SNP yn gadael i'w haelodau fod yn aelodau o bleidiau eraill - dim ond os nad ydyn nhw'n cystadlu'n uniongyrchol gyda'u gilydd mewn etholiadau. Gan nad ydy Plaid Cymru na'r SNP yn cystadlu gyda'u gilydd, mae gan aelodau'r ddwy blaid yr hawl i ymuno â'r llall.

Yr wythnos ddiwethaf, fe siaradodd dioddefwr yr aflonyddu rhywiol i ITV Wales gan ddweud: "Mae gan Blaid Cymru ddyletswydd i'w haelodaeth a'r cyhoedd sydd ddim yn dioddef y fath ymddygiad.

"Rydw i'n gobeithio y bydd Plaid Cymru yn atal aelodaeth Patrick Grady, er mwyn anfon neges i'w haelodaeth angerddol ac i bobl Cymru. Ydy Plaid yn hapus i gael aflonyddwyr rhywiol yn eu plith?".