Mae'r trigfan concrit ar ben y warchodfa natur sy’n edrych dros Alltmelyd ger Prestatyn wedi’i fandaleiddio gan graffiti.

Sylwodd person sy'n byw yn lleol ar y graffiti, a rhannodd y lluniau uchod gyda'n chwaer bapur, y Rhyl Journal.

Cafodd Graig Fawr - gyda chopa 500 troedfedd - ei rhoi i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol fwy na 50 mlynedd yn ôl gan Syr Geoffrey Summers. Fe oedd yn berchen ar y gweithfeydd dur yn Shotton.

Mae hefyd yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru: “Rydym yn drist o ddarganfod bod y pwynt trigfan yng Ngraig Fawr wedi’i fandaleiddio’n ddiweddar.

“Ein cam nesaf fydd cael gwared ar y graffiti cyn gynted â phosib.

“Rydym yn annog pobl i ddod i fwynhau’r llecyn prydferth hwn, ac i beidio adael unrhywbeth ar ôl na gwneud unrhyw ddifrod.”