Mae archwiliad cyhoeddus o’r cynlluniau i adeiladu’r prosiect fydd y buddsoddiad mwyaf mewn ynni adnewyddadwy yng Nghymru’r degawd hwn ar fin cyhwyn.

Mae’r Arolygiaeth Cynllunio'r DG wedi cyhoeddi'r dyddiadau ar gyfer archwilio’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) ar gyfer fferm wynt alltraeth Awel y Môr, y tu hwnt i arfordir Conwy.

Mae disgwyl i'r gwrandawiadau cyntaf gael eu cynnal yr wythnos hon.

Mae cyfarfod rhagarweiniol yn cymryd lle heddiw (Medi 20) yn Venue Cymru yn Llandudno i drafod materion trefniadol, gyda'r gwrandawiadau nesaf ar y dau ddiwrnod olynol.

Mi fydd y cyntaf o rhain yn edrych ar ddraft y Gorchymyn Caniatâd Datblygu - sef y dull cyfreithiol o sut mae prosiectau o'r fath raddfa yn cael caniatâd.

Yr ail bydd "gwrandawiad llawr agored" - dyma lle bydd rhanddalwyr cofrestredig yn cael eu gwahodd i siarad ar unrhyw bwnc perthnasol o'u dewis.

Yr archwiliad yw'r cyfle olaf i unigolion, sefydliadau a chyrff statudol gyflwyno eu barn ar y cynigion.

Mae RWE, un o fusnesau ynni adnewyddadwy mwya'r byd, yn datblygu Awel y Môr gyda Stadtwerke München (30 y cant) a Siemens Financial Services (10 y cant).

Dywedodd uwch rheolwr caniatâd RWE, Paul Carter: "Trwy dreulio amser sylweddol yn edrych ar adroddiadau manwl o ddulliau adeiladu, llwybr y cebl, effaith mwy eang economaidd, a nifer arall o agweddion y prosiect, rydyn ni'n edrych ymlaen at roi prosiect Awel y Môr o dan y meicrosgop wrth i ni fynd i gyfnod olaf y broses Gorchymyn Caniatâd Datblygu.

"Byddwn yn annog unrhywun sydd â diddordeb i gadw llygaid allan am ddatganiadau cyhoeddus yn y wasg bydd yn hysbysebu lle a pryd bydd gwrandawiadau yn cymryd lle yn y dyfodol.

"Os ydy e'n cael ei derbyn, bydd y prosiect hwn yn gallu rhoi ynni i hanner miliwn o gartrefi - fe fydd yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddiogelwch ynni'r DG dros y ddegawd nesaf.

"Fel buddsoddiad mor sylweddol, mae Awel y Môr hefyd yn cynrychioli cyfle mawr i fusnesau ar draws ogledd Cymru i fanteisio ar wynt alltraeth.

"Oherwydd hyn, rydyn ni wedi dechrau gwaith paratoadol gyda phartneriaid cadwyn cyflenwi i sicrhau bod y rhanbarth yn barod i gymryd mantais o'r buddion mae'r prosiect yn cynnig."

Mae disgwyl clywed gan sefydliadau gan gynnwys awdurdodau lleol, aelodau'r cyhoedd, a Chyfoeth Naturiol Cymru yn ogystal â rheolwyr statudol eraill.