Mae Sion Williams yn drydedd genhedlaeth o bysgotwyr cimychiaid ym Mhen Llyn. Ond ym mis Mawrth 2020 gyda dyfodiad y pandemig bu’n rhaid iddo ail strwythuro ei fusnes, meddai wrth Corgi Cymru. “Rhwng Brexit a Covid roedd yna ansicrwydd efo prynwyr. Roedd hanner fy nghynnyrch yn arfer mynd i’r masnachwyr i gael ei allforio gyda’r hanner arall yn fusnesau oeddwn i’n eu cyflenwi fy hun.”

Pan darodd y coronafeirws meddai wedyn, “Yr unig beth ges i oedd tecst gan y masnachwyr yn dweud: dydyn ni ddim eisio dim byd am bum wythnos ac efallai pum mis. A dyna fo! Roedd bob man wedi cau ac roedden nhw’n methu gwerthu. A chyn hynny, ar ddechrau’r flwyddyn, roedd y gwaith papur ychwanegol am ein bod allan o Ewrop wedi ychwanegu costau.”

Ar y pryd roedd Sion Williams – sy’n Gyfarwyddwr Cymdeithas Pysgotwyr Cymru - wrthi yn ysgrifennu erthygl i un o bapurau newydd Llundain ar effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd ar y diwydiant pysgota. Fe anfonodd y papur newydd y ffotograffydd Jude Edington i Ben Llyn i dynnu lluniau o Sion wrth ei waith. Gyda’r cyfnod clo cyntaf ar gychwyn, meddai Sion: “Roedd o ar fin colli ei waith fel ffotograffydd hefyd – roedd ei jobsys o yn cael eu canslo, a fi oedd ei photo shoot olaf o.” Roedd Sion Jones yn bryderus dros ei fywoliaeth a dros ei deulu, “Doedd hi ddim yn edrych yn dda iawn a dyma fo’n dweud: ‘Duw, gad o i mi mae gen i lawer o gysylltiadau ochrau Llundain medda’ fo. Ac o hynny, rydan ni wedi dechrau busnes Lockdown Lobsters.”

Erbyn heddiw mae Sion Williams yn prynu gan bedwar pysgotwr arall er mwyn cyflenwi ei fusnes. “Dw i’n gwerthu pob peth rŵan yn y Deyrnas Unedig – i ochrau Llundain mae’r rhan fwyaf yn mynd.” Mae o’n hapus nad yw’n ddibynnol ar y farchnad Ewropeaidd. “Mae gen i well rheolaeth ar y pris rŵan – rydan ni’n gwerthu i’r bwytai a dros y Pasg roedd gen i rai yn mynd i’r cyhoedd hefyd. Rydan ni’n eu gwerthu nhw dros y we ac maen nhw’n cael eu danfon rownd Llundain bob bythefnos. Ac wedyn mae gen i’r busnes archebion yn y Deyrnas Unedig.”

Fydda Sion Williams yn cysidro dychwelyd i werthu i’r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol? “Na fyswn. Na.” meddai, cyn cyfeirio at y tagfeydd diweddar sydd i’w gweld am filltiroedd yn ceisio mynd i mewn i borthladd Dover. “Mae o wedi bod yn hunllef i’r masnachwyr sy’n delio efo marchnadoedd yn Ewrop. Ac mae Llywodraeth Prydain wedi eu gadael nhw i’w sortio fo allan eu hunain.”